• Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπαμπατζίκης, τηλ. +32 476 467 750
  • Αντιπρόεδρος: Στέφανος Τεμπελάκης, τηλ.+32 492 462 76
  • Γραμματέας: Μάρια Νάστος, τηλ. +32 485 396 414
  • Ταμίας: Βίκυ Μπαρμπαγεωργόπουλος, τηλ. +32 479 775 911
  • Δημόσιες σχέσεις: Ευμορφία Βασιλιάδη, τηλ. +32 477 375 378