Η Θράκη στο Βέλγιο και ο σύλλογός της στοχεύει

  • Στη διατήρηση των ηθών και εθίμων της Θράκης
  • Την διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
  • Την υπεράσπιση των συμφερόντων των ανθρώπων, που ζουν στο Βέλγιο, με καταγωγή από την Θράκη.
  • Την αλληλεγγυει και ανταλλαγή κοινωνικοπολιτιστικών ιδεών και απόψεων.
  • Να προωθήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα και ειδικότερα με την Θράκη καθώς και την προσφορά βοήθειας προς την τελευταία.
  • Την συνεργασία με ελληνικές αρχές και άλλους συλλόγους με σκοπό τη διατήρηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε Ελληνόπουλα ή παιδιά με καταγωγή από την Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο που ζει στο Βέλγιο που ενδιαφέρεται για τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
  • Την ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων των Ελλήνων που ζουν στο Βέλγιο, των Ελλήνων και του βελγικού πληθυσμού. Ο σύλλογος είναι εντελώς ανεξάρτητη από άλλες οργανώσεις, ενώσεις και πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, μπορεί να συνεργαστεί με άλλους και οργανώσεις που επιδιώκουν παρόμοιους στόχους.
  • Τη προβολή όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς και όλης της λαογραφίας των Θρακιωτών και της Ελληνικής Θράκης μέσω διαφόρων μέσων όπως κλασικά μέσα ενημέρωσης, κοινωνικά δίκτυα, πανό ή οποιοδήποτε άλλο κοινωνικοπολιτιστικό σύμβολο και με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων όπως παραστάσεις χορού, πάρτι. , συναυλίες, φόρουμ κ.λπ.